fonlarını ve ziyaretçilerin varlığını yönetmekle sınırlı olmakla birlikte, tüm yanlış bilgilere sahipsiniz. Bunlar yönetim yazılımının ana işlevleri olmasına rağmen, sistemin en önemli ve daha geniş bir perspektiften bakıldığında, sistemin toplumun genel büyümesine katkıda bulunduğu işlevdir.
İşte böyle -

ilk İnsanları birleştirerek topluluk oluşturmaya yardımcı olur - Yönetim yazılımının sorumlu olduğu pek çok şey arasında, insanları birbirine bağlarken ve çatlaklardan düşmemelerini sağlamak için çok değerli bir rol oynamaktadır. Sadece etkili ve verimli kilise yönetim yazılımı, kilise faaliyetlerinde yer alan en küçük grupların nasıl ölçülebileceğini belirlemenize yardımcı olurken, küçük gruplar halinde çalışmaya devam etmelerini sağlar.
İnsanları birbirine bağlamak kilise faaliyetinin önemli bir parçasıdır, çünkü kilise bu şekilde büyüyebilir ve bağış toplayabilir. Ayrıca kiliseye gelen ziyaretçilerin sayısı fazla olduğu için herkesin iletişimde kalabileceği bir topluluk kurulur.
ikinci Geliştirilmiş iletişim - Yönetim yazılımının yardımcı olduğu bir diğer önemli yol da üyeler arasındaki iletişimi geliştirmektir. İletişim eksikliği genellikle topluluk üyelerinin bölünmesine ve ayrılmasına neden olur. Bu nedenle, bir topluluğu teşvik etmek ve inşa etmek için üyeler arasında uygun iletişimi sağlamak çok önemlidir.
İletişim bozulduğunda insanlar bilgilendirilmez ve toplumun büyümesinden kaçınılır. Bununla birlikte, yönetim yazılımı ile herkes aynı anda güncellenir, bu da iletişimi kolaylaştırır. Ayrıca kiliselerin kişisel iletişim tercihlerine göre kiliselerindeki bireylerle etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur.
üçüncü Gönüllüleri güçlendirerek topluluk oluşturmaya yardımcı olur - Topluluk eğitiminin kritik alanlarını optimize etmek için topluluk yönetimi yazılımını kullanmak, topluluğunuzun topluluk genelinde bir topluluk oluşturmak için doğru yolda olmasını sağlar. Gönüllüler yönetim yazılımı tarafından güncel tutulur, bu da görevleri hakkında düzenli olarak bilgilendirildikleri anlamına gelir. Buna ek olarak, gönüllüler devam eden kilise faaliyetleri için kilisenin misafirlerini kazanmanın yeni görevlerini ve yollarını planlayabilirler.
Yukarıdaki üç nokta, kilise yönetimi yazılımının bir topluluk oluşturmadaki rolü söz konusu olduğunda en önemlisidir.
Kilise için yazılım satın alan herkes, sadece kilise fonlarının yönetimi ve personelin varlığı değil, kilise için oynadığı genel rolü de dikkate almalıdır.